Flickor tag - plats!

Jag vill ha en framtid


Flickor - tag plats! Var ett skapande integrationsprojekt med fokus på rörlig bild, som genomfördes våren 2017. Det var ett samverkansprojekt finansierat av Svenska Filminstitutet och Leksands kommun i samarbete med Film i Dalarna, ABF Leksand och Bio Kontrast Leksand. Syftet var att ge unga utlandsfödda flickor utrymme för sitt skapande. De skulle få träffas i en lugn och trygg miljö, där de själva var i fokus med sina tankar och känslor. Under lekfulla former skulle de tillsammans med mig, som filmpedagog, få utforska den rörliga bildens möjligheter. Projektet visade sig falla väl ut. De sex afghanska asylsökande tonårstjejerna som deltog, såg film, pratade film och gjorde film. Det mynnade ut i dokumentären, Jag vill ha en framtid (23 min), som flickorna gjorde om sig själva och sin situation. Filmen hade premiär på Bio Kontrast i Leksand den 16 oktober 2017. Jag och de afghanska tjejerna bjöds även in till Sveriges Riksdag samma höst för att hålla ett seminarium om asylsökande flickors situation och visa dokumentären för politiker. Plattformen var lagd för en fortsättning, varför vi bjöd in svenskfödda tonårstjejer i åldrarna 13-18 år att delta i projektet hösten 2017. Denna gång gick Landstinget Dalarna in med sitt projektstöd, i samarbete med Film i Dalarna, ABF leksand och Bio Kontrast Leksand. Integrations-projektet Flickor - tag plats hade blivit en kreativ mötesplats där unga kvinnor från olika delar av världen kunde träffas över ett gemensamt intresse och utbyta erfarenheter.