Filmpedagog

Barnen från Frostmofjället.

Barnens himlaspel.

Filmpedagog


Projekt


2018-2019. Barnen från Frostmofjället var ett större dock- och filmprojekt för eleverna i åk 5 på Siljansnäs skola i Leksand, som jag var projektledare för och filmpedagog i. Den 45 min långa filen är inspirerad av Laura Fitinghoffs bok med samma namn från 1907. En stark berättelse som handlar om mod, gemenskap och solidaritet. Spelfilmen där eleverna själva agerar skådespelare varvas med dockscener och dokumentära inslag, där man får en inblick i arbetsprocessen. Dessutom får man ta del av barnens tankar om livets stora frågor, i de starka och öppenhjärtiga intervjuer de ger. Skolprojektet låg under projektet Marionetternas himlafärd till Leksand och finansierades av Allmänna Arvsfonden. 


2018. Barnens himlaspel var ett större dock- och filmprojekt för eleverna i åk 5 på Åkerö skola i Leksand, som jag var projektledare för och filmpedagog i. Efter fem månaders intensivt arbete blev det en 45 min lång film. Den visades vid två tillfällen på Bio Visir i Leksand, så att hela skolan skulle få chans att se den. Filmen är inspirerad av Rune Lindströms Hilmaspelet. Historien handlar om en stark kärlekshistoria och en häxprocess. De sex tavlorna som är med i spelet gestaltas delvis av barnen själva, som agerar skådespelare och delvis av handdockor som barnen tillverkat. Emellan scenerna finns dokumentära inslag. Barnen ger inervjuer om de stora ämenena så som kärlek, makt, liv, död och läget i världen. Skolprojektet låg under projektet Marionetternas himlafärd till Leksand och finansierades av Allmänna Arvsfonden. 


2017–2018. Flickor – tag plats! Initiativtagare, projektledare och filmpedagog

  • Del 1. Ett skapande integrationsprojekt med fokus på rörlig bild som riktade sig till utlandsfödda tonårsflickor. De skulle se film, prata film och göra film. Sex asylsökande afghanska tonårstjejer rekryterades till fritidsprojektet.
  • Del 2. Svenskfödda tonårsflickor bjöds in i integrationsprojektet, som blev ett forum där skilda kulturer kunde förenas i ett gemensamt intresse. Målet var att skapa en långsiktig integration.


2017. Ladyfestfilm. Filmpedagog under tre intensiva dagar på filmkollo för tonårstjejer i Gagnef i Dalarna.